Upadłość konsumencka – etapy


Problemy finansowe mogą dotknąć każdego. Szczególny kłopot stanowi posiadanie zobowiązań, których nie jest się w stanie spłacić. Istnieją jednak sposoby na prostsze uporanie się z tą trudną sytuacją. Chodzi o ustanowienie upadłości konsumenckiej, czyli postępowanie, dzięki któremu można zaspokoić wierzycieli.

Jako profesjonaliści oferujemy pełne wsparcie prawne w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do współpracy.

Upadłość konsumencka – etapy

Jeśli chodzi o etapy upadłości konsumenckiej, a raczej postępowania upadłościowego, istnieje możliwość ich określenia. Jednak warto mieć świadomość, że wszystkie występują wtedy, kiedy mowa o modelowej sytuacji. Wśród nich wymienia się:

Upadłość konsumencka – krok po kroku

Wniosek o upadłość konsumencką jest składany przez uprawnionego, czyli dłużnika, rzadziej natomiast przez wierzycieli. Dlatego na początku ustala się, czy wniosek został złożony przez odpowiedni podmiot, czy mamy do czynienia z posiadaniem zdolności upadłościowej oraz wystąpieniem stanu niewypłacalności.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza listę wierzytelności i ustala masę upadłościową (czyli wielkość majątku dłużnika). Następnie dzieli się fundusze między wierzycieli. Może dojść do sytuacji, w której syndyk zajmuje część wypłaty upadłego. Po spłacie następuje zakończenie postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka – konsekwencje

Głównym efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przekazanie kontroli nad posiadanymi długami osobie trzeciej – syndykowi. Warto jednak zaznaczyć, że postępowanie o tym charakterze nie obejmuje wszystkich długów. Wyłączone są na przykład obowiązki naprawienia szkody za wywołanie śmierci lub rozstroju zdrowia, alimenty, długi z postępowań karnych (np. grzywna) czy zobowiązania, które zostały przez dłużnika zatajone podczas postępowania upadłościowego.

Po stwierdzeniu upadłości traci się możliwość zarządzania swoim majątkiem. Posiadane środki zostają przeznaczone na spłatę długów i pokrycie kosztów postępowania. Oczywiście, upadły nie pozostaje bez niczego. Syndyk musi zostawić kwotę wolną, która zapewni podstawowy byt dłużnikowi (oraz jego rodzinie, jeśli ją posiada). Może także zająć posiadane przez upadłego sprzęty z wyłączeniem urządzeń potrzebnych do codziennego funkcjonowania (np. pralka, lodówka).

Jakie jeszcze konsekwencje ma upadłość konsumencka? Dłużnik nie ma pełnych praw konsumenta. Nie może zawierać na przykład umów kupna zwiększających zadłużenie. Nie ma również możliwości zaciągnięcia kredytu. Nawet po spłacie zobowiązań niektóre banki mogą odmówić udzielenia finansowania.

Upadłość konsumencka – profesjonalne wsparcie

Posiadanie długów to trudna sytuacja, dlatego profesjonalne wsparcie podczas postępowania upadłościowego jest często wskazane. Z tego względu zachęcamy do konsultacji. Wyjaśnimy strategię współpracy i dokładnie przeanalizujemy sytuację klienta, aby pomóc rozwiązać problemy związane z długami.