Wykup długu


Sprzedaż długu to jeden z często stosowanych przez firmy sposobów na szybsze odzyskanie utraconych zależności. Walka o swoje prawa i utracone fundusze nie jest łatwa, ze względu na szereg kwestii natury formalno-prawnej, z którymi przeciętny obywatel na co dzień nie ma styczności. Naturalnym jest więc, że problemy finansowe i regulacje prawne związane ze sprzedażą długu bywają przytłaczające. Firma Wolni Od Długów została stworzona w oparciu o obowiązujące normy prawne, z zachowaniem najwyższego poziomu etyki zawodowej. Bezpieczeństwo klienta oraz przeprowadzanych transakcji, a także pełna poufność, to najważniejsze aspekty dla każdej, rzetelnej i profesjonalnie wykonującej swoje usługi firmy.


Działalność firm antywindykacyjnych – co warto wiedzieć?

Sprzedaż wierzytelności to nierzadko jedyna możliwość, aby poprawić stan finansowy swojej firmy. Często nierzetelne firmy windykacyjne wykorzystują fakt nieznajomości regulacji prawnych przez osoby zadłużone i działają na niekorzyść dłużnika. Dlatego tak ważna jest świadomość, że od kilku lat na rynku można zaobserwować wzrost popularności usług prawnych, których celem jest ochrona dłużnika i wierzycieli poprzez sprawdzanie zasadności roszczeń. Działania te nazywane są tzw. działaniami antywindykacyjnymi. Zapewniają kompleksowy nadzór nad sposobem przeprowadzania egzekucji majątku dłużnika, w oparciu o szereg norm i regulacji prawnych. To właśnie one dbają o poszanowanie praw dłużników oraz wierzycieli w procesie windykacji długów. Warto więc rozważyć skorzystanie z usług kancelarii antywindykacyjnych i mieć pewność, że nasza sprawa jest rozpatrywana zgodnie z obowiązującym prawem.


Wykup długu – jak wygląda to w praktyce?

Zgodnie z definicją prawną, sprzedaż wierzytelności jest przeniesieniem prawa do danej wierzytelności (czyli długu) z jednego podmiotu gospodarczego na inny. Strona, która sprzedaje dany dług w świetle prawa, określana jest jako cedent (zbywający), a strona kupująca jako cesjonariusz (nabywca). Decyzję o sprzedaży wierzytelności podejmuje się, kiedy kontrahent spóźnia się z dokonaniem wpłaty i w efekcie nie dochodzi do realizacji zwrotu wielkości zadłużenia. Wykup długu przez cesjonariusza jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na szybkim uzyskaniu należności i uniknięciu żmudnego, nie zawsze przynoszącego pożądany efekt procesu walki o prawo do swoich funduszy.


Wykup długu – regulacje prawne i ograniczenia

Sprzedaż wierzytelności w polskim prawie reguluje art. 509 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim, wierzyciel ma prawo do przeniesienia długu na osobę trzecią. Podstawową, niezwykle istotną kwestią jest podkreślenie, że polskie prawo przewiduje możliwość sprzedaży każdej wierzytelności. Istnieją jednak pewne ograniczenia, które wykluczają niektórych klientów indywidualnych i firmy, z możliwości dokonania transakcji sprzedaży długu cesjonariuszowi. Dzieje się tak w sytuacji, gdy strony zawrą wcześniej umowę, w której istnieje zapis o zakazie przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Ograniczenia pojawiają się też w przypadku umów o pracę, praw niezbywalnych z mocy ustawy (prawo pierwokupu, prawo odkupu, służebności osobiste, prawo dożywocia). Jest to jednak rzadkość – prawo zezwala na zbywanie (przenoszenie) wierzytelności nawet bez zgody dłużnika.


Wykup długu od komornika – proces realizacji usługi

Nasza firma Wolni od długów stawia na działalność, opartą o obowiązujące normy prawne i etykę zawodową. Rozpoczęcie współpracy i tym samym zawarcie umowy o świadczenie usługi między klientem a firmą następuje po złożeniu zamówienia za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej oraz opłaceniu go. Przejrzysta forma formularzy zgłoszeniowych pozwala na szybki proces ich wypełnienia, z uwzględnieniem dwóch rodzajów sytuacji, w jakich znalazł się klient:

Po otrzymaniu informacji o zgłoszeniu przyjmujemy je, rozpoczynamy jego realizację i informujemy o podjęciu współpracy z klientem za pośrednictwem adresu e-mail.


Wykup długu od firmy windykacyjnej – kto skupuje wierzytelności?

Zakupem wierzytelności często zainteresowani są dłużnicy naszego kontrahenta. Po zakupie długu, mogą potraktować go jako formę potrącenia określonej należności. Coraz częściej na wykup długu decydują się także indywidualni inwestorzy, którym przyświeca pewien cel inwestycyjny. W większości długi skupują jednak profesjonalne, rzetelne firmy, które później dochodzą do realizacji sprawy związanej z daną wierzytelnością we własnym zakresie. Nasza firma Wolni od długów zapewnia klientom najwyższą jakość usług, fachowe poradnictwo, wsparcie w walce z windykatorem oraz korzystne, oparte na obowiązujących normach prawnych rozwiązania i oferty. Zapewniamy pełną poufność i realizację usługi w najszybszym możliwym terminie. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że decydujący się na współpracę klienci cenią sobie terminowość i szybkość przeprowadzanych transakcji. 


Korzyści dla sprzedającego

Skorzystanie z usług firmy, oferującej wykup wierzytelności niesie ze sobą szereg zalet, które coraz częściej przekonują potencjalnego klienta do skorzystania z oferowanych usług. Główną zaletą tego typu usługi jest redukcja ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika oraz możliwość uniknięcia ewentualnych kosztów windykacyjnych. Jest to również forma “szybkiego zastrzyku gotówki” dla klientów indywidualnych i firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie mają czasu na kontynuowanie procesu walki o utracone pieniądze. Skorzystanie z usług firmy, która cechuje się najwyższym poziomem rzetelności i profesjonalizmu, pozwoli na realizację usługi w bezpieczny, legalny i zrozumiały sposób. Pozostajemy do dyspozycji klientów przez cały czas trwania współpracy, oferując kompleksowe poradnictwo i pomoc w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Wykup długu to coraz częściej wybierana przez wierzycieli forma, dzięki której w prosty, wolny od szeregu kwestii natury formalno-prawnej sposób, mogą odzyskać utracone pieniądze. Skorzystanie z usług firmy Wolni od długów to gwarancja bezpieczeństwa transakcji i kompleksowej usługi na każdym etapie współpracy.

Wyślij wiadomość