Otrzymałem/am pozew/nakaz/wyrok


  Podaj dane sprawy  Podaj dane sądu  Podaj swoje dane  Umowa na obsługę prawną

  Nasza kancelaria podejmie się weryfikacji stanu sprawy wraz z zasadnością roszczeń wierzyciela, a także – będzie Cię reprezentowała względem wierzyciela, za następującą odpłatnością:


  • a. Zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie 369,00 zł brutto, przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy,


  • b. Wynagrodzenie uzależnione od powodzenia prowadzenia sprawy, w wysokości 10 % (kwota netto, do której doliczymy podatek VAT) różnicy między kwotą dochodzoną przez wierzyciela a kwotą, którą zasądzi sąd albo którą zdecydujesz się zapłacić wierzycielowi, np. jeśli wierzyciel dochodzi od Ciebie kwoty 50.000,00 zł, a sąd zasądzi na jego rzecz albo w ramach ugody zdecydujesz się zapłacić mu 15.000,00 zł, nasze wynagrodzenie wyniesie 3.500,00 zł netto, tj. 50.000,00 zł (dochodzona wierzytelność) – 15.000,00 zł (kwota, którą zapłacisz wierzycielowi) = 35.000,00 zł (Twój „zysk”) x 10 % = 3.500,00 zł netto (nasze wynagrodzenie uzależnione od sukcesu). Ta część wynagrodzenia będzie płatna po zakończeniu sprawy.


  • c. Zwrot kosztów sądowych zasądzonych przez sąd, będzie należy nam jako kancelarii.


  • d. W następnym kroku będziesz mógł dokonać zapłaty elektronicznej za wynagrodzenie ryczałtowe.


  Akceptuje powyższe warunki umowy


  Zapoznałem się i akceptuję Regulamin usługi oraz Politykę prywatności


  W następnym kroku będziesz mógł dokonać zapłaty elektronicznej za wynagrodzenie ryczałtowe.

  Uwaga! Podczas płatności proszę podać ten sam adres e-mail który został użyty w formularzu.

  Uwaga! Po dokonaniu płatności potwierdź wykonanie wpłaty poprzez kliknięcie poniższego przycisku.