Krajowy Rejestr Dłużników – co to jest, jak działa i jak go sprawdzić?


Krajowy Rejestr Dłużników to ogólnodostępna platforma służąca do wymiany informacji gospodarczej. Zawiera dane dotyczące kondycji finansowej osób fizycznych oraz firm. Działalność platformy skupia się na gromadzeniu i udostępnianiu informacji np. na temat nierzetelnych płatników, zadłużonych potencjalnych partnerów biznesowych, czy nieuczciwych klientów.

Co warto wiedzieć o bazie w postaci rejestru dłużników? Jak sprawdzić, czy dana osoba fizyczna bądź przedsiębiorstwo są zadłużone?

Krajowy Rejestr Dłużników – jak sprawdzić, co to jest?

W Polsce funkcjonuje kilka instytucji zajmujących się zbieraniem i udostępnianiem danych na temat dłużników. Do najpopularniejszych z nich należą bazy działające w ramach Biura Informacji Gospodarczej (BIG-i).

Oprócz Krajowego Rejestru Dłużników KRD do BIG-u należą także: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor),  ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), a także Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KIDT BIG).

Rejestr dłużników – lista nazwisk

Listy dłużników weryfikowane są m.in. przez przedsiębiorców, leasingodawców czy banki. Warto podkreślić, że opisywana baza działa na podstawie określonych zapisów prawnych. Szereg informacji na temat funkcjonowania poszczególnych formacji BIK-u zostało uwzględnionych w ustawie o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych.

Na listę KRD trafiają podmioty, które nie uregulowały określonych zobowiązań finansowych terminowo. Nieopłaconymi należnościami mogą być rachunki, raty kredytowe, alimenty, zaległości orzeczone przez właściwy organ sądowniczy czy wierzytelności powstałe wskutek procesów windykacyjnych.

Jak sprawdzić rejestr dłużników?

Istnieje możliwość wglądu do rejestru dłużników niewypłacalnych. Jak sprawdzić dane na temat kondycji finansowej podmiotu prywatnego lub gospodarczego?

Wystarczy skorzystać z oficjalnej platformy internetowej Krajowego Rejestru Długów. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w serwisie, a następnie pobrać informacje na temat kondycji finansowej interesującej nas osoby fizycznej/przedsiębiorstwa. Darmowe sprawdzenie informacji w bazie możliwe jest maksymalnie raz na pół roku. W przypadku chęci częstszej weryfikacji zachodzi konieczność uiszczenia opłaty. Koszt usługi zależy od zakresu danych.

Krajowy Rejestr Dłużników – jak dodać?

Zasadniczo każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość wpisania kogoś do bazy dłużników KRD. Przed podjęciem takiej operacji należy jednak uiścić stosowną opłatę i przede wszystkim upewnić się, że nasze działanie jest zasadne. Fałszywe zgłoszenie może zostać obarczone karą grzywny.

Rejestr dłużników – jak usunąć?

Aby usunąć wpis z bazy KRD, należy zgłosić go do podmiotu, przez który został wpisany lub skontaktować się bezpośrednio z KRD. Jeśli jednak podane informacje są zgodne z prawdą, ale dłużnik spłacił zaległości finansowe, to obowiązkiem wierzyciela jest usunięcia danego podmiotu z grona osób zadłużonych. Ma on na to 14 dni.