Otrzymałem/am wezwanie do zapłaty


  Podaj dane sprawy


  Podaj dane wierzyciela


  Podaj swoje dane  Umowa na obsługę prawną

  Nasza kancelaria podejmie się weryfikacji stanu sprawy wraz z zasadnością roszczeń wierzyciela, a także – będzie Cię reprezentowała względem wierzyciela, za następującą odpłatnością:


  • a. Zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie 300,00 zł netto (t.j. + 23 % VAT-u), przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy,


  • b. Wynagrodzenie uzależnione od powodzenia prowadzenia sprawy, w wysokości 10 % (kwota netto, do której doliczymy podatek VAT) różnicy między kwotą dochodzoną przez wierzyciela a kwotą, którą zdecydujesz się mu zapłacić, np. jeśli wierzyciel dochodzi od Ciebie kwoty 50.000,00 zł, a w ramach ugody zdecydujesz się zapłacić mu 15.000,00 zł, nasze wynagrodzenie wyniesie 3.500,00 zł netto, tj. 50.000,00 zł (dochodzona wierzytelność) – 15.000,00 zł (kwota, którą zapłacisz wierzycielowi) = 35.000,00 zł (Twój zysk) x 10 % = 3.500,00 zł netto (nasze wynagrodzenie uzależnione od sukcesu). Ta część wynagrodzenia będzie płatna po zakończeniu sprawy.


  Akceptuje powyższe warunki umowy


  Zapoznałem się i akceptuję Regulamin usługi oraz Politykę prywatności


  W następnym kroku będziesz mógł dokonać zapłaty elektronicznej za wynagrodzenie ryczałtowe.

  Uwaga! Podczas płatności proszę podać ten sam adres e-mail który został użyty w formularzu.

  Uwaga! Po dokonaniu płatności potwierdź wykonanie wpłaty poprzez kliknięcie poniższego przycisku.

  Zgodnie z prawem, w celu uproszczenia i przyspieszenia egzekwowania spłaty długów przez dłużników stosuje się specjalnie opracowane na takie przypadki postępowania nakazowe lub upominawcze. Decyzję o podjęciu takiej decyzji oraz wydaniu nakazu zapłaty wydaje oczywiście odpowiedni sąd w oparciu o dane i informacje dostarczone przez osobę pozywającą. Następnie informacja o wszczęciu takiego postępowania zostaje przekazana do pozywanego. Nie jest to jednak jednoznaczne z sytuacją, że osoba wskazana przez powoda musi uiścić wskazaną należność – może bowiem skorzystać z mechanizmu znanego jako sprzeciw od nakazu zapłaty, względnie – zarzuty od nakazu zapłaty. Dzięki niemu ma możliwość wykazania, że roszczenia pozywającego są bezpodstawne – jeżeli oczywiście posiada dowody na potwierdzenie tego faktu.