Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty


Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że gdy otrzymasz nakaz zapłaty, to nie należy chować go do szuflady i udawać, że nic nie miało miejsca. Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty przypada 14 dni od dnia doręczenia, nie licząc dnia odebrania przesyłki sądowej. Oznacza to, że jeśli list otrzymasz pierwszego dnia miesiąca, to czas na skuteczne wniesienie sprzeciwu upływa 15 dnia miesiąca o godzinie 23:59, a nie 14. Odkładanie tego na później działa jednak na Twoją niekorzyść, działa za to na korzyść windykatora, najlepiej jest więc od razu wziąć się do działania.


Należy zwrócić uwagę na to, czy pozew został złożony przez sąd w zwykłym postępowaniu upominawczym, czy przez e-sąd w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). Pozew złożony w EPU można rozpoznać po tym, że nie znajdziesz na nim pieczątki sądu ani podpisów. W Polsce aktualnie funkcjonuje tylko jedna taka placówka i jest to Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Firmy windykacyjne bardzo chętnie korzystają z tej opcji, ponieważ w tym trybie postępowania nie załącza się dowodów do pozwu, co czasami pozwala na bezpodstawne żądanie pieniędzy od pozwanego.


Forma sprzeciwu od nakazu zapłaty

W przypadku próby wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU nie jest wymagana żadna szczególna forma, co oznacza, że może zostać sporządzony w zwykłej formie pisemnej, a nawet pismem odręcznym. Najważniejsze jest to, żeby zawrzeć w nim najważniejsze informacje. Wśród nich wymienia się:


a) oznaczenie sądu, do którego wnosi się sprzeciw;

b) oznaczenie stron postępowania (powód, pozwany);

c) podanie sygnatury sprawy;

d) wskazanie, że zaskarża się nakaz zapłaty w całości;

e) podniesienie zarzutów procesowych;

f) czytelny podpis;

g) drugi egzemplarz składanego sprzeciwu.


Jeśli nakaz zapłaty wniesiono w zwykłym postępowaniu upominającym, to jeżeli został on złożony na urzędowym formularzu z wcześniejszą datą niż 7 listopada 2019 roku, to masz obowiązek dostarczenia sprzeciwu również za pomocą urzędowego formularza. Jeśli nakaz z taką datą został wniesiony inaczej niż za pomocą formularza, to taka konieczność nie występuje. Natomiast jeśli nakaz zapłaty został złożony po 7 listopada 2019 roku, to nawet jeśli posłużono się urzędowym formularzem, to także nie występuje konieczność wnoszenia sprzeciwu i zarzutów w tej samej formie.


Dodatkowo zawsze warto pamiętać, aby dobrze wpisać adres sądu, do jakiego wysyłasz sprzeciw, gdyż może się zdarzyć, że zrobisz jakiś błąd. Najlepiej spisać go z koperty, w której nakaz się otrzymało, ponieważ musisz wiedzieć, że dokument należy wysłać na adres tej placówki, która wydała nakaz zapłaty. Jeżeli jakimś przypadkiem Twój sprzeciw trafi do innego sądu niż do tego, do którego powinien, to za datę doręczenia do właściwego sądu bierze się datę nadania listu z tego miejsca, gdzie znalazł się przez pomyłkę. W takiej sytuacji wielce prawdopodobne jest, że sprzeciw nie zdąży dotrzeć w czasie przewidzianym przez ustawę.


Pamiętaj, że jeżeli nie znasz się na tematyce prawnej i nie masz pewności, jak wypełnić sprzeciw, to zawsze istnieje możliwość skorzystania z pomocy pełnomocnika, który ma doświadczenie w tych sprawach. W naszej firmie oferujemy najwyższy poziom usług oraz pełną poufność. Dlatego pamiętaj, że tak długo, jak nie przyznasz się do zadłużenia, tak długo nie wszystko stracone i wciąż istnieje szansa na wygranie sprawy, dzięki czemu nie będziesz musiał nic spłacać.


Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Przede wszystkim w sprzeciwie od nakazu zapłaty musisz umieścić jego uzasadnienie i zarzuty, czyli napisać, z czym się nie zgadzasz oraz jak wygląda cała sytuacja z Twojej perspektywy. Powodów może być wiele, jak chociażby zakwestionowanie zawierania umowy z powodem, w której sprawie ten wnosi o zapłatę. Jeżeli wiesz, że taka umowa była zawierana, to możesz kwestionować zasadność wystawiania przez powoda faktur lub rachunków, z których racji ten miałby Cię obciążyć długiem.


Musisz też dokładnie sprawdzić, czy w sprawie, w której powód ubiega się o odzyskanie długu, nie ma mowy o przedawnieniu roszczenia. Co do zasady e-sąd nie może wydawać nakazów zapłaty w EPU w sprawach przedawnionych. Jednak w tym przypadku, gdy do pozwu nie trzeba dodawać dokumentów, łatwo jest powodowi zataić pewne informacje, na przykład datę powstania długu. Istnieje też możliwość, bo i tak się zdarza, że powód podaje fałszywe informacje, aby dostać nakaz w EPU.


W przypadku EPU Twoje zadanie jest o wiele łatwiejsze, niż przy zwykłym postępowaniu upominawczym, ponieważ tak jak windykator nie potrzebuje dodawać do nakazu zapłaty żadnych dokumentów, tak Ty nie masz obowiązku uzasadniać sprzeciwu. Wystarczy zaskarżyć wydany przez e-sąd nakaz zapłaty w ustawowym terminie 14 dni. Nadal pozostaje jednak kwestia uzupełnienia prawidłowo wszystkich danych i wysłania go na odpowiedni adres. Dla przypomnienia jedynym elektronicznym sądem w Polsce jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny pod adresem ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin.