BTE (Bankowy Tytuł Egzekucyjny) – co to jest?


Bankowy Tytuł Egzekucyjny obowiązywał w Polsce do sierpnia 2016 roku, kiedy w tym czasie został zniesiony za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przywilej ten zapewniał bankom niezwykle duże uprawnienia, w wyniku których mogły wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne, będące podstawą do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Co to znaczy BTE i dlaczego go zlikwidowano? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.


BTE – co to jest?

Do sierpnia 2016 roku banki znajdowały się na uprzywilejowanej pozycji względem konsumentów, w wyniku której mogły w szybki oraz skuteczny sposób wszcząć postępowanie egzekucyjne z tytułu niespłaconego kredytu. BTE, czyli skrót od Bankowy Tytuł Egzekucyjny każdorazowo wystawiany był przez konkretny bank, a podstawą do tego były jego księgi rachunkowe, następnie opatrywane przez sąd klauzulą wykonalności. Badania przeprowadzana przez sąd dotyczyły jednak aspektów formalnych, a nie merytorycznych, co oznacza, że sąd nie był władny do rozpatrywania wysokości salda zadłużenia oraz w ogóle istnienia obowiązku zapłaty. W wielu przypadkach dłużnicy nie byli świadomi nawet toczącego się postępowania, a informacja docierała do niego dopiero w momencie przekazania decyzji o wszczęciu egzekucji komorniczej oraz zajęciu rachunków bankowych.


Bankowy Tytuł Egzekucyjny – co to jest?

Stosując Bankowy Tytuł Egzekucyjny, instytucja finansowa mogła wystawić dokument, w którym poświadczał, że konkretna osoba winna mu była pewną sumę pieniędzy. Dokument ten był podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Sytuacja była niezwykle trudna dla dłużnika, który nie mógł się praktycznie w żaden sposób bronić, ponieważ w istocie – bank był jednocześnie sędzią w przeprowadzanej sprawie.


Bankowy Tytuł Egzekucyjny – kiedy zlikwidowano i dlaczego?

Bankowy Tytuł Egzekucyjny wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obowiązywał do sierpnia 2016 roku. Powodem jego likwidacji była niezgodność z konstytucją, gdyż w wyniku jego zastosowania dochodziło do sytuacji, w której dłużnik nie miał żadnego prawa do obrony swoich racji we wszczętym postępowaniu.


Czy likwidacja BTE coś zmieniła?

Główną konsekwencją BTE było odebranie bankom przywileju, dzięki czemu w znaczny stopniu zmniejszyła się liczba nadużyć wobec klientów instytucji. Od momentu likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego, banki muszą zabezpieczać swoje wierzytelności w zupełnie inny sposób, co nie zawsze okazuje się opłacalnym krokiem, ale nade wszystko – w razie zaprzestania spłacania długu przez klienta, bank .


Problemy z zadłużeniami – do kogo się zgłosić?

Pozbywanie się zadłużenia nie należy do najprzyjemniejszych i najszybszych czynności, dlatego warto podejść do niego z rozwagą. Niezwykle skutecznym i dobrym pomysłem w momencie, w którym pojawiają się problemy finansowe, jest zgłoszenie się do profesjonalnej firmy. Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy kierują swoje usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm. Zapewniamy naszym klientom najwyższy poziom usług, a także pełną poufność. Z nami możesz zyskać pewność i nadzieję na pomyślne rozwiązanie sprawy. Pozwoli Ci to nie tylko na odciążenie swojego umysłu oraz ograniczenie stresu, ale również sprawi, że zaoszczędzisz czas przeznaczony na szukanie najlepszego, a przede wszystkim skutecznego rozwiązania.

W swojej pracy stawiamy na zaufanie oraz odpowiedzialność, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, jak istotne są to dla naszych klientów aspekty. Co więcej, w razie jakichkolwiek wątpliwości można się z nami skontaktować w celu uzyskania wszelkich potrzebnych do podjęcia optymalnej decyzji informacji. Jesteśmy otwarci na pytania ze strony naszych klientów, ponieważ zależy nam na budowaniu pozytywnych relacji, które według nas są podstawą udanej i owocnej współpracy. Wiemy, jak jest to trudny okres dla naszych klientów, dlatego staramy się być dla nich wsparciem oraz w klarowny sposób przekazywać wszelkie istotne informacje na każdym etapie współpracy.